Zamówienie

Podstawową formą finalizacji zakupu programu Szaradzista 1.50 jest dostarczenie jego kopii, poprzez wskazanie miejsca, z którego można pobrać wersję instalacyjną (ok. 12MB) oraz dostarczenie mailem indywidualnego numeru licencji potrzebnego podczas instalacji*. Przy takiej formie zakupu koszt programu to kwota wskazana poniżej, którą należy wpłacić przelewem na wskazane poniżej konto.

* Udostępnienie tego numeru osobom trzecim powoduje natychmiastowe wygaśnięcie licencji i prawa do bezpłatnego wsparcia!

:: Formularz zamówienia programu ::

  1. (wymagane)
  2. (wymagany adres email)
  3. (wymagane)
  4. (wymagane)
  5. Niniejszym zamawiam program Szaradzista 1.50 i deklaruję dokonanie wpłaty na konto w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego zamówienia.