Wersja demo

Jeżeli przed zakupem chcesz przetestować możliwości programu, to należy pobrać wersję instalacyjną, a dodatkowo można pobrać instrukcję obsługi. Wersja próbna w porównaniu do wersji komercyjnej ogranicza ilość wyświetlanych rezultatóww wyszukiwania poprzez zastąpienie co drugiego wyniku wyszukiwania poprzez ciąg znaków w postaci 'xxxx’.
Życzymy udanego testowania i czekamy na ewentualne sugestie zmian, czy propozycje dodatkowych opcji.

Pobierz wersję demo…

Pobierz instrukcję obsługi…